Grote tariefverschillen tussen advocaten. Kan aftrek advocaatkosten voor de belastingen uitkomst bieden?.

Je kunt veel geld besparen als je de moeite neemt om advocatentarieven goed te vergelijken. En soms kan belastingaftrek een extra voordeel opleveren.


LAT (Laagste Advocaten Tarief, onderdeel van De NAB)

Uurtarief van € 146 per uur inclusief BTW (ook voor ervaren advocaten en voor specialisten).
Bedrijven betalen € 146 per uur (exclusief BTW).
Nog meer lage advocatentarieven?


We zijn steeds op zoek naar nog meer goede advocaten met lage tarieven.
Zodra wij die vinden, worden die hier vermeld.
Zijn advocaatkosten aftrekbaar voor de belastingen?
Het korte antwoord: voor bedrijven vrijwel altijd en voor particulieren vrijwel nooit (maar soms dus wel).
Het uitgebreidere antwoord:
Voor bedrijven zijn advocaatkosten die met het oog op de normale bedrijfsvoering zijn gemaakt altijd aftrekbaar. Ook de BTW die advocaten rekenen (hoog tarief) is aftrekbaar voor bedrijven.
Voor particulieren gold vroeger (voor 2001) dat advocaatkosten (en andere kosten) tot het verkrijgen van inkomen (en tot behoud van inkomen) aftrekbaar waren voor de inkomstenbelasting. Dat gold bijvoorbeeld voor degene die partneralimentatie wilde ontvangen, maar ook voor degene die als ontslagen werknemer probeerde om een ontslagvergoeding te krijgen.
Door een wetswijziging in 2001 is de aftrekmogelijkheid voor werknemers echter vervallen. (In theorie is er misschien wel de mogelijkheid dat de werkgever die advocaatkosten belastingvrij vergoedt, maar daar zal de werkgever niet vaak zin in hebben, dus wij zullen hier geen uitvoerige verhalen vertellen over de vraag of dit nu wel kan of niet kan.)

Wat nog wel bestaat is de aftrekmogelijkheid voor degene die partneralimentatie wil ontvangen.
Op de website van de Belastingdienst (inkomstenbelasting 2012) lezen we:

Aftrekbare kosten

Maakte u kosten om alimentatie of een afkoopsom te krijgen of te behouden? Dan mag u deze kosten aftrekken. Het gaat om onder meer:

 • advocaatkosten
 • telefoonkosten
 • portokosten
 • reiskosten
 • incassokosten

Niet-aftrekbare kosten

De volgende kosten mag u niet aftrekken:

 • de kosten om de boedelscheiding te regelen
 • premies die u betaalde voor uw uitkering
  Deze premies zijn misschien aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen.
 • studiekosten
  Deze kosten zijn misschien aftrekbaar als studiekosten of andere scholingsuitgaven.
En hoe zit dat bij echtscheiding?
De advocaatkosten zijn enkel aftrekbaar voor zover ze zijn gemaakt met het doel om partneralimentatie te ontvangen. Andere advocaatkosten kunnen dus niet worden afgetrokken. En degene die alimentatie moet betalen kan niets aftrekken.
Degene die de alimentatie wil ontvangen, kan wel eventuele extra kosten (naast de advocaatkosten) aftrekken, zoals die van een alimentatieberekening.
Maar alles wat niet direct te maken heeft met het verkrijgen van partneralimentatie, is niet aftrekbaar (zoals de advocaatkosten van de echtscheiding zelf, of die voor het verkrijgen van kinderalimentatie).
Wil je aanspraak maken op aftrek, vraag dan jouw advocaat om een aparte factuur op te stellen, waarin enkel de kosten zijn opgenomen voor het verkrijgen van de partneralimentatie, en een andere factuur voor alle andere kwesties.
Ook bij mediation kun je aan de advocaat-mediator vragen om een aparte nota op te stellen met enkel de aftrekbare kosten (voor het krijgen van partneralimentatie). Het lastige bij mediation is dat je daar de kosten meestal samen betaalt, en dat ieder gesprek over de partneralimentatie niet enkel gaat over het ontvangen daarvan maar ook over het betalen. Je kunt dan dus twisten (en de Belastingdienst kan dat ook doen) over de vraag welk deel van de kosten aftrekbaar is.